Hvem kan få?

Spørgsmål:

Hvem kan få hjælpemidler?

Svar:

Hvis du vil søge kommunen om hjælpemidler, skal du have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og det ansøgte hjælpemiddel skal i væsentlig grad kunne kompensere for funktionsnedsættelsen. Dette gælder alle aldersgrupper og er uafhængigt af din økonomi og forsørgelsesgrundlag.