Støtte til forbrugsgoder

Spørgsmål:

Kan jeg få støtte til forbrugsgoder?

Svar:

I henhold til Servicelovens § 113 kan der bevilges tilskud til forbrugsgoder. Kriterierne for at være berettiget, er helt de samme som til hjælpemidler efter Servicelovens § 112.

Men hvor hjælpemidlerne (§112) udlånes gratis af kommunen, vil der for forbrugsgoderne som udgangspunkt være en egenbetaling på 50 % af produktets pris. Forbrugsgoder, der koster under 500 kr. bevilges ikke, med mindre ansøgeren findes berettiget til flere forskellige forbrugsgoder, der sammenlagt koster mere end 500 kr. Ligeledes bevilges der ikke, hvad der betegnes som ”sædvanligt indbo”, som f.eks. computere, køkkenmaskiner, tørretumblere eller vaske- og opvaskemaskiner.

Et typisk forbrugsgode, der bevilges, er en el-scooter. Her skal brugeren som udgangspunkt også betale halvdelen af el-scooterens pris. I visse tilfælde kan kommunen dog bevilge en el-scooter uden egenbetaling, hvis de vurderer, at den udelukkende fungerer som et hjælpemiddel for brugeren uden nogen ”forbrugsgodeværdi”. I det tilfælde vil el-scooteren være et udlån fra kommunen. Ellers er bevilgede forbrugsgoder borgerens ejendom til evigt eje, og de kan kun søges én gang.