Udskiftning af hjælpemiddel

Spørgsmål:

Kan jeg få udskiftet mit hjælpemiddel?

Svar:

Når der er behov for det. Der er ikke generelle retningslinjer for, hvor længe et hjælpemiddel skal holde. Kommunen skal derfor altid foretage en individuel bedømmelse af ansøgninger om udskiftning.

Det skal bemærkes, at der fra 1. januar 2018 er kommet en helt ny tilføjelse i hjælpemiddelbekendtgørelsen: ”Hvis ansøgeren fortsat har behov for det pågældende hjælpemiddel, og ansøgerens funktionsnedsættelse i al væsentlighed er uændret siden kommunalbestyrelsens seneste afgørelse, og ansøgeren afgiver en erklæring herom på tro og love, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om udskiftning af bevilgede hjælpemidler uden at indhente yderligere oplysninger.”

Denne bestemmelse gælder ikke for bevilling af forbrugsgoder.