Kørselsordninger

Hvis du på grund af handicap ikke kan benytte offentlig transport, er der andre muligheder for transport, som måske kan opfylde dit behov.

Der findes mange forskellige kørselsordninger med forskellige formål og forskellige procedurer for, hvordan man bliver optaget i ordningerne.

Ordningerne har ikke altid ens navne. Det afhænger af, hvor i landet du bor.

Her på siden kan du få et overblik over de forskellige muligheder.

Kørsel i fritiden

Handicapkørsel er et supplement til den almindelige offentlige transport, hvis du er svært bevægelseshæmmet. Transporten udføres af dit lokale trafikselskab og der køres med taxa eller minibusser. Der er ofte flere passagerer med i vognen.

Optagelse: Du kan søge din bopælskommune om at komme med i ordningen. Ansøgningsblanket findes ofte på din kommunes hjemmeside.

Kørselsformål: Du kan køre til fritidsformål. Indkøb, familie/vennebesøg, bibliotek, frisør og lignende. I nogle kommuner også til privat fysioterapeut.

Kørselsomfang: Du bevilges som udgangspunkt 104 enkeltture om året.

Pris: Du skal betale en kilometertakst for hver enkelt tur.I nogle kommuner er der også et årligt abonnementsgebyr.

Hjælpemidler: Du kan have kørestol, rollator og lignende med.

Ledsager:Du kan medtage ledsager og andre fx børn. Se de konkrete bestemmelser i dit område.

Find mere information om handicapkørsel i dit område:

Kørsel til sygehus

Hvis du har behov for transport til sygehus, kan du blive kørt med den såkaldte siddende patientbefordring, hvis du ikke kan benytte offentlig transport på grund af dit handicap.

Du skal dog opfylde mindst én af følgende betingelser:

  • Du er pensionist, og transportudgiften er over 25 kr.
  • Du bor mere end 50 km fra sygehuset
  • Du har været indlagt på sygehus og indkaldes til videre ambulant behandling

Det er kørselskontoret i din region, der vurderer, om du er berettiget til kørsel til sygehus, og om du eventuelt er berettiget til kørselsgodtgørelse, hvis du kører i egen bil.

Find mere information og kontaktoplysninger til dit kørselskontor:

Kørsel til egen læge eller speciallæge

Hvis du er pensionist og ikke kan tage offentlig transport, kan der være mulighed for hjælp til transport til egen læge eller speciallæge. Kontakt din bopælskommune.

Hvis du ikke er pensionist, må du selv finde en transportmulighed, fx flextur eller almindelig taxa.

Kørsel til genoptræning

Hvis du har fået en genoptræningsplan og skal til genoptræning på sygehuset, se ovenstående om kørsel til sygehus. Hvis du skal til genoptræning andre steder kontakt din bopælskommune.

Kørsel til privat fysioterapi (ikke genoptræning)

I nogle kommuner kan du benytte handicapkørsel, se kørsel i fritiden.

Hvis din kommune ikke accepterer kørsel til privat fysioterapi under handicapkørsel – må du selv finde en transportmulighed, fx flextur eller almindelig taxa.

Flextur

Flextur er en del af den offentlige trafik. Fordelen ved flextur er, at du bliver hentet ved den adresse du ønsker. Det kan benyttes af alle, og du kan have hjælpemidler med. Du betaler en pris pr. km.

Du kan hos flere selskaber bestille turen på internettet.

Få mere information om flextur i dit område: