Handicapparkeringskort

Se her, hvordan du får et parkeringskort, der giver dig ret til at bruge parkeringspladser med kørestolssymbol.

Parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol er reserveret til handicappede bilister. For at bruge disse parkeringspladser, skal du have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden.

Hvis du vil ansøge om et parkeringskort, skal du opfylde mindst ét af nedenstående punkter:

  • Du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil jf. servicelovens bestemmelser. Læs om støtte til bil.
  • Du er godkendt af kommunen til at deltage i handicapkørsel. Læs om kørselsordninger.
  • Du har en stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør din evne til at færdes eller muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller en uddannelse. Der skal udfyldes lægelig dokumentation.

Et parkeringskort koster 425 kr. (2017) og gælder i op til 10 år.

Parkeringskortet er personligt og følger ejeren, men kan til gengæld anvendes i enhver bil.

Hvis du er berettiget til et parkeringskort, er du som udgangspunkt også berettiget til et ledsagerkort.

Kontakt Danske Handicaporganisationers Brugerservice

Handicapparkeringskort udstedets af Danske Handicaporganisationer.

De kan kontaktes på tlf. 3675 1793, hverdage mellem kl. 10 og 12. Eller ved personligt fremmøde på deres kontor på Blekinge Boulevard i Taastrup om torsdagen mellem kl. 13 og 15.

Læs mere om parkeringskort og ansøgningsskema på Danske Handicaporganisationers hjemmeside

Få skilt til biler, der holder uretmæssigt på en handicapparkeringsplads

Oplever du, at biler uden handicapskilt i forruden tager handicapparkeringspladser, og vil du gerne gøre opmærksom på, at de holder uretmæssigt?

Få skilt, som du kan sætte i forruden på biler, som holder uretmæssigt på handicappladser. Skiltet er gratis.

Bestil gratis skilt