Træning og idræt

Som ulykkespatient er træning og fysisk aktivitet vigtigt, men samtidig er det vigtigt, at du er opmærksom på dine muligheder og begrænsninger alt efter, hvilken skade du har.

Hvordan du skal træne, når du har været ude for en ulykke, afhænger af hvilken form for diagnose du har, og hvilke følger du har efter din ulykke.

En stor del af ulykkespatienter anbefales at træne efter de samme anbefalinger, der gives om fysisk aktivitet til voksne. Det handler om daglig aktivitet, der er rettet mod at vedligeholde eller øge kondition, muskelstyrken og bevægeligheden.

Som ulykkesramt kan der være forskellige grunde til, at den anbefalede fysiske aktivitet ikke er mulig eller ikke kan anbefales.

Hvis du har rygmarvsskade med et højt skadesniveau

Har du en rygmarvsskade med et højt skadesniveau, kan det være svært at presse kredsløbet.

I den ikke-skadede del af kroppen kan du typisk følge anbefalingerne for fysisk aktivitet, dog skal du være opmærksom på ikke at overbelaste skulderne.

I den skadede del af kroppen kan der forekomme smerter, voldsom udmattelse og nedsat udholdenhed, hvorfor det er vigtigt, at træningen ikke er for belastende. Nogle oplever et voldsomt svingende funktionsniveau.

Hvis du har rygmarvsskade og syrinx

Har du en rygmarvsskade og syrinx skal du undgå træning, der presser dit kredsløb og undgå øget tryk i maveregionen. Du anbefales at variere din træning, så du på skift træner forskellige dele af kroppen.

Hvis din træning medfører flere dage med færre kræfter i musklerne, smerter og træthed er træningen for hård, og du skal skrue ned for belastningen i øvelserne, og/eller hvor mange øvelser du laver.

Hvis du har komplicerede brud og nerveskader

Har du været ude for en ulykke og har komplicerede brud og nerveskader i kroppen, kan det være specielle forbehold for fysisk aktivitet og træning, der er meldt ud af dit hospital. Det kan for eksempel være, at du ikke må belaste brudstedet i en periode med hård træning.

Du skal selvfølgelig følge hospitalets anbefalinger.

Kontakt en fysioterapeut

Hvis du af hospitalet har fået besked om, at der er forbehold i forhold til din træning, anbefaler vi, at du kontakter en fysioterapeut med erfaring inden for din diagnose, så fysioterapeuten kan tilrettelægge din træning.

Læs også

Træn i varmt vand

Øvelser mod smerter i nakke og skuldre