Gå til hovedindhold

Få en mentor

Mentorordningen er et tilbud til medlemmer om at sparre med andre medlemmer, som har mange års erfaring med at leve med en ulykkesskade.

Tre kvinder står i en flot have

Du kan gøre brug af UlykkesPatientForeningens mentorordning, hvis du i en periode har behov for at tale med en erfaren ulykkesskadet.

Behovet kan opstå på mange tidspunkter. Det kan være lige, når du bliver udskrevet og kommer tilbage til dit eget hjem og oplever, hvordan hverdagen har forandret sig.

Det kan også være, at du har haft din skade i mange år, men at din livssituation pludselig ændrer sig, og du derfor har brug for en at tale med.

Medlemmer med erfaring

Mentorerne er andre medlemmer, der har erfaring i at leve med en skade, og som har overskud til at hjælpe dig.

Vores mentorer bliver løbende uddannet, så de er klædt på til rollen som mentor. Mentorerne har tavshedspligt overfor tredjeperson.

Vores mentorer er ikke fagpersoner, men skal ses som en ligesindet sparringspartner, du kan udveksle erfaringer med i forhold til de hverdagsudfordringer, du kan stå overfor.

Mentorerne må ikke medvirke ved sagsbehandling, udfærdigelse af ansøgninger, ankesager m.v., ligesom de ikke kan træffe nogen form for beslutning eller aftaler på dine vegne.

Sådan foregår et mentorforløb

Når du bliver kontaktet af mentor, aftaler I selv, hvornår I skal mødes, hvor det skal foregå, og hvor længe mødet skal vare. Du har som udgangspunkt tre møder med mentor, hvorefter forløbet afsluttes.

Du kan til enhver tid afslutte forløbet eller bede om en anden mentor, hvis for eksempel kemien ikke er i orden. I så fald skal UlykkesPatientForeningen have besked.

Når et forløb afsluttes, bliver du bedt om kort at evaluere forløbet.

Ansøg om en mentor

Du udfylder ansøgningsskemaet her på hjemmesiden, hvorefter vores koordinator matcher dig med en mentor. Du bliver dernæst kontaktet af en mentor, der aftaler første møde med dig.

Udfyld ansøgningsskema