Gå til hovedindhold

Netværksgruppe for pårørende

En netværksgruppe er et gratis tilbud til dig, der er pårørende.

Fire kvinder hygger med en sodavand og kage

Vil du vide mere om netværksgrupperne?

Kontakt koordinator Camilla Nikolajsen på cni@ulykkespatient.dk eller ring på 3673 2043.

Når en ulykke rammer, er det ofte ensbetydende med væsentlige ændringer i hverdagen for både den ramte og for dem, der står nært.

Formålet med gruppen er at give ulykkesramte og pårørende et rum, hvor I sammen eller alene kan møde andre i samme livssituation og dele erfaringer. Du kan som ulykkesramt deltage med en (eller flere) pårørende, eller du kan deltage alene som pårørende eller ulykkesramt.

Gruppen faciliteres af en psykolog fra UlykkesPatientForeningen og en af vores frivillige. Til hvert gruppemøde holder psykologen et oplæg om for eksempel rollerne som pårørende og ulykkesramt, kommunikation eller trivsel.

Oplægget danner ramme for den efterfølgende snak og erfaringsudveksling, hvor ulykkesramte og pårørende vil blive inddelt i to forskellige grupper.

Til sidst vil der være en fælles opsamling, hvor grupperne igen mødes, og der vil være let aftensmad i form af sandwiches, som I kan spise sammen eller tage med hjem.

Læs også Anne Lenes fortælling: "Netværksgruppe gav mig en større forståelse for mine reaktioner"

En tidligere deltager siger

"Jeg følte, at jeg var i trygge rammer. Jeg kunne åbne mig op og dele de tunge tanker. Med psykologens kyndige vejledning og oplæg kunne jeg gå hjem efter hvert møde med viden, jeg ikke have før."

Godt at vide

  • Grupperne er for dig, der er tæt på en ulykkesramt. For os er det ikke relevant, om du er ven eller familiemedlem. Det vigtige er, at I har en gensidig relation.
  • Det kræver ingen forberedelse at deltage i en netværksgruppe.
  • Når du har tilmeldt dig, vil du blive kontaktet af en koordinator, der vil tage en kort samtale med dig om gruppeforløbet.
  • Deltagelse kræver ikke medlemskab af UlykkesPatientForeningen.
  • Grupperne bygger på engagement, tillid og respekt, og deltagere har tavshedspligt overfor tredjepart.

Kommende netværksgrupper

Vi opretter løbende nye netværksgrupper. For mere information eller tilmelding, kan du sende en mail til tovholder Camilla Nikolajsen på cni@ulykkespatient.dk eller ringe 3673 2043. Vi opretter nye grupper, når der er nok tilmeldte.