Gå til hovedindhold

Jeg er mentor

Som mentor er du en ligesindet sparringspartner, hvor et medlem udveksler erfaringer med dig i forhold til de hverdags-udfordringer, medlemmet står overfor.

Som mentor kan du ikke medvirke til sagsbehandling eller træffe nogle former for beslutninger på medlemmets vegne.

Hvem skal jeg kontakte?

Har du spørgsmål til din funktion som mentor, er du meget velkommen til at kontakte Anna Kronborg Haar.

Det er ligeledes Anna, der tildeler den enkelte mentor opgaver, når et medlem booker et mentorforløb på hjemmesiden.

Anna Kronborg Haar

 • Digital projektleder

Din rolle som mentor

  • Du gennemfører et samtaleforløb med medlem over tre gange
  • Medlemmet definerer, hvad samtalerne skal handle om
  • Du er ulykkesramt
  • Du er afklaret omkring din egen situation
  • Du har deltaget i introduktionskursus for bisiddere, mentorer og kontaktpersoner
  • Du laver en skriftlig tilbagemelding efter hvert forløb

Tjekliste for mentorforløb

Her er en tjekliste, der er god at have i baghovedet, når du har et mentorforløb. Listen er tænkt som inspiration. Det er selvfølgelig vigtigt at huske, at to forløb ikke er ens.

  • Hvad skal forløbet primært handle om?
  • Hvad ved jeg om emnet?
  • Hvordan kan jeg bruge mine erfaringer i forhold til medlemmets situation?
  • Hvordan støtter jeg medlemmet bedst?
  • Har medlemmet behov for støtte efter vores forløb?
  • Er der behov for, at medlemmet får hjælp af vores ansatte rådgivere på UlykkesLinjen?
  • Hvordan får jeg afrundet forløbet?
  • Er der noget, som jeg har brug for at tale igennem med en medarbejder fra sekretariatet undervejs eller efter mentorforløbet?

Mentoraftale

Her finder du den aftale, der skal underskrives af dig og den person, der ønsker et mentorforløb.