Generalforsamling i Københavns Omegn kreds

Kom med til generalforsamling i din kreds

Arrangør

Københavns Omegn

Dato

23. september 2021

Tidspunkt

Kl. 18.00 - ca. 21.30

Adresse

Polio- og UlykkesPatientForeningen, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre
Vis på kort

Pris

Gratis

Københavns Omegn kreds afholder kredsgeneralforsamling.

Dagsorden er i følge vedtægterne.

Kredsen er vært med 2 stk. smørrebrød + ost og drikkelse kl. 18.00. Husk tilmelding til spisning.
Selve generalforsamlingen starter kl. 19.30.

Der udsendes særskilt indkaldelse til kredsmedlemmerne via mail.