Placebo og Nocebo

Virker medicinen, eller virker den, fordi vi tror, den virker?

Arrangør

Frederiksberg København

Dato

10. april 2019

Tidspunkt

Kl. 19.00-21.30

Adresse

Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre
Vis på kort

Pris

Gratis.

Mange smertepatienter indtager medicin for at mindske og lindre de smerter, de lever med. De fleste af os har hørt om, at der laves forsøg, hvor nogle patienter får aktivt virkende medicin, og andre får et ikke-aktivt virkende præparat. Det ikke-aktive præparat kaldes placebo. Denne type af undersøgelser kaldes placebo-kontrollerede undersøgelser. 

Afhængig af undersøgelsens karakter får 25-40 % af patienterne en positiv smertelindrende effekt af placebo præparat. Formålet med brug af placebo er således at bedømme, hvor stor en del af den smertelindrende effekt, der kan tilskrives den aktive medicin. Placebo-reaktionen er en kombineret psykologisk og fysiologisk effekt, hvilket foredraget vil belyse. 

Hvor placebo er en positiv forventningseffekt mod smerterne, er nocebo paradoksalt nok en negativ forventningseffekt: smerterne kan øges ved indtag af ikke-aktivt præparat. Også denne reaktion vil foredraget belyse. 

Mads Werner er læge og specialist i Anæstesi og Intensiv Medicin. Han har arbejdet med behandling af akutte smerter, cancer-smerter og kroniske smerter siden 1992. Mads Werner har en PhD og docent-grad fra Universitetet i Lund, Sverige. MW er overlæge på Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet. MW er aktiv indenfor smerteforskning og har publiceret mere end 120 videnskabelige artikler. Det primære forskningsområde har været studier af eksperimentelle smertemodeller. MW er redaktør og medforfatter på flere større lærebøger i anæstesiologi og smerte-behandling i Danmark og Sverige.