Covid-19 og ulykkesramt

Personer med risiko for alvorlige forløb ved smitte med COVID-19 er selvsagt bekymrede. Det gælder også en del af UlykkesPatientForeningens medlemmer.

 I såvel forening som i Specialhospitalet for Polio- og UlykkesPatienter har vi løbende haft fokus på problemstillingen for at sikre vejledning til medlemmer og patienter og gøre myndighederne opmærksom de risici ved smitte, nogle blandt vores målgruppe er udsat for.

Vi har i foreningsregi haft problemstillingen på dagsordenen i både Danske Handicaporganisationer, hvor formanden er medlem af forretningsudvalget, og i Danske Patienter, hvor direktøren er medlem af forretningsudvalget.

Danske Handicaporganisationer har været særdeles aktiv over for alle myndigheder for at gøre opmærksom på vigtigheden af, at personer omfattet af DH organisationerne skal prioriteres højt i forhold til vaccination. Også Danske Patienter har været særdeles aktiv i debatten om prioriteringen af vaccinationer.

Specialhospitalet i kontakt med Sundhedsstyrelsen

I hospitalsregi har vi ligeledes haft gode muligheder for at komme til orde, navnlig over for Sundhedsstyrelsen, som vi har haft møde med adskillige gange.

Der er stor forskel på ulykkesramte, og anbefalingen fra sundhedsstyrelsen er, at hvis man mener, man er i særlig øget risiko for at få et alvorligt forløb ved smitte, skal man henvende sig til egen læge eller den regionale hospitalsafdeling (fx respirationscenter) hvor man er i behandlingsforløb. Vi véd, at mange ulykkespatienter allerede har haft sådan kontakt og er henvist til vaccination.

Læs mere på Sundhedsstyrelsen hjemmeside om vaccination, og hvornår du kan forvente at blive vaccineret.

Kontakt UlykkesLinjen

Måtte du have spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte UlykkesLinjen på telefon 36 73 20 00. Vi har telefontid mandag-torsdag fra kl. 9-15, fredag kl. 9-12. Du kan også altid sende en mail til info@ulykkeslinjen.dk.