Efterlevelse af persondataloven

Den 25. maj 2018 trådte en ny persondatalov i kraft. Loven stiller nye krav til, hvordan vi centralt og lokalt i foreningen opbevarer og håndterer oplysninger om vores medlemmer.

Det er vigtigt, at vi alle lever op til det nye lovkrav. Ikke kun fordi der kan udstedes bøder af en betydelig størrelsesorden, hvis der konstateres brud på datasikkerheden. Men også fordi vi som kredsbestyrelse og sekretariat håndterer følsomme oplysninger om andre mennesker. Det ansvar skal vi være bevidste om.

Her kan du blive klogere på, hvordan vi i kredsene skal leve op til den nye lovgivning.

De 3 vigtigste konsekvenser af ny persondatalov

  • Gem ikke oplysninger om kredsens medlemmer. Hverken på lokale computere, lister eller på anden vis
  • Slet alle referater, der er mere end 5 år gamle
  • Få skriftligt samtykke fra personer, som der tages identificerbare fotos af

Hent vigtige dokumenter

Læs vejledning til efterlevelse af persondataloven i kredsene (pdf)

Hent samtykkeerklæring til brug ved fotos og video (pdf)

Hent vejledning til brug ved fotos og video (pdf)