En ny landsdækkende it-linje og lokale aktivitetsgrupper

Fem af UlykkesPatientForeningen og PolioForeningens kredse har i to år testet nye måder at inkludere frivillige i deres kredsarbejde. I denne artikel kan du læse en status på, hvordan det går.

For to år siden startede UlykkesPatientForeningen et projekt, som handler om, hvordan de enkelte kredse kan give flere af foreningens medlemmer mulighed for at blive frivillig. Projektet omhandler fem af foreningens 16 kredse. Disse er Vendsyssel, Østjylland, Storstrøm, Roskilde og Frederiksberg-København kredsene. De fem testkredse meldte sig til opgaven og blev valgt på baggrund af deres forskelle i geografi og medlemssammensætning.

Formålet med projektet er at skabe plads til flere frivillige i lokalkredsene ved at tilbyde nye opgaver, som man som frivillig kan lave. De fem testkredse har selv været med til at finde ud af, hvor de havde brug for ekstra hjælp.

Aktivitetsgrupper

I fire af de fem testkredse afholdt de i efteråret 2019 informationsmøder for potentielle nye frivillige. Det resulterede i, at to af kredsene kunne oprette en aktivitetsgruppe, herunder en i Roskilde og to i Storstrøms kreds. Storstrøm er en stor kreds, som har haft glæde af at lave to grupper, så afstandene til møderne ikke er så store.

Aktivitetsgrupperne er sammensat af en sparringspartner fra bestyrelsen samt 2 – 5 nye frivillige. Sparringspartneren fungerer som indledningsvis tovholder, men overdrager løbende arbejdet til gruppen. Gruppens opgave er at lave den type arrangementer, som kredsbestyrelsen ønskede at overdrage, fx sociale cafémøder med lejlighedsvise faglige oplæg.

Desværre blev alle arrangementer aflyst i foråret på grund af Covid-19, som det blev i alle kredsene. Vi håber, at de kan komme i gang igen så hurtigt som muligt, men de er omfattet af de samme anbefalinger fra hovedbestyrelsen som alle kredse, og derfor er det endnu uvist.

I foråret skal de 11 kredse, som ikke har været en aktiv del af projektet hidtil, inkluderes i projektet. Her skal de høre om, hvad testkredsene har lært til trods for, at Covid-19 har spændt midlertidigt ben for aktivitetsgruppernes virke.

It-linje med nye frivillige

Eftersom Covid-19 har sat en stopper for de fysiske arrangementer i aktivitetsgrupperne, er foreningen i mellemtiden begyndt at teste en anden måde at organisere frivillige på i forbindelse med en ny it-linje.

Linjen hjælper både frivillige og medlemmer med at betjene forskellige computerprogrammer, som foreningen bruger, fx sikker mail fra Outlook 365 og Microsoft Teams til brug i undervisning og møder.

It-linjen betjenes af fem it-frivillige samt to tovholdere. Tovholderne hjælper med at lave vagtskema og have den løbende kontakt med de it-frivillige. Vores erfaring er allerede, at vi kan tiltrække nye og andre typer frivillige ved at tilbyde en frivilligopgave, som kan løses hjemmefra, og som består af fleksible vagter.

Planen er, at medlemmerne også får mulighed for at ringe til it-linjen og få hjælp i løbet af efteråret 2020.

Linjen er landsdækkende og er ikke tilknyttet en eller flere af de fem testkredse, fordi det er et telefonisk tilbud.

Projektet er finansieret af Velux Fonden og løber fra oktober 2018 t.o.m. juni 2021.