Frivilligprojektet et år efter startskuddet

Det er snart et år siden, at foreningerne satte gang i et nyt projekt, der over 2,5 år skal finde ud af, hvordan vi bedst kan udvikle vores kredse. Læs her om, hvad der sker i de fem testkredse lige nu.

”Altså i starten havde jeg godt nok svært ved at se, hvordan vi skulle gøre det, men nu begynder jeg virkelig at tro på det,” siger Anne-Lise Rossau, som er formand i Storstrøms kredsbestyrelse.

Storstrøm udgør sammen med Roskilde, Vendsyssel, Østjylland og Frederiksberg/København de fem kredse, som er har meldt sig til at deltage i frivilligprojektet, som det bliver kaldt i daglig tale.

Fra planlægning til udførsel

Hele efteråret og foråret er gået med møder og drøftelser i de fem kredsbestyrelser. Nogle af de spørgsmål, som har været vendt blandt de deltagende kredsbestyrelser er: hvor iblandt os er der behov for nye frivillige? Hvad skal de nye frivillige lave? Og hvordan ved vi, om vi kan samarbejde med de nye, og at vi kan regne med dem?

De mange møder og drøftelser er blevet til 5 handleplaner - en for hver testkreds. Og det er med spænding i maven, at de fem testkredse vender tilbage fra sommerferien. Det er nemlig nu de skal til at føre deres planer ud i livet.

Rekruttering af nye frivillige

Handleplanerne tager sit udgangspunkt i, at der skal rekrutteres nye frivillige til at udgøre en aktivitetsgruppe i hver kreds. Det varierer fra testkreds til testkreds, hvad aktivitetsgrupperne skal lave, men fælles for dem er, at de hver især skal lave det, som kredsbestyrelsen selv mener, de vil lægge over til en aktivitetsgruppe. For nogles vedkommende er det derfor de faglige foredrag – for andres er det ønsket om en caferække, der kombinerer det sociale med fagligt indhold eller træning.

Derudover vil kredsene forsøge at finde frivillige, der kan fungere som praktisk hjælp ved afholdelsen af arrangementer.
For at rekruttere frivillige til aktivitetsgrupperne og til praktisk hjælp ved arrangementer holder de fem testkredse i løbet af efteråret hvert et informationsmøde for nysgerrige. Til møderne vil deltagerne møde erfarne frivillige, herunder kredsbestyrelsesmedlemmer og Move It tovholdere, samt sekretariatets frivilligkoordinator, Liv Hübner Østergaard.

Og når efteråret er omme, håber testkredsene og projektledelsen, at hver af kredsene har fået en håndfuld ekstra frivillige, som er klar til at gå i gang med arbejdet.

Kender du én, der også har lyst til at være frivillig? Læs mere her eller kontakt frivilligkoordinator Liv Hübner Østergaard på lho@ulykkespatient.dk