Kredsbestyrelseskursus for foreningernes lokale bestyrelser

Over 50 af PolioForeningens og UlykkesPatientForeningens kredsbestyrelsesmedlemmer- og suppleanter samledes til halvandet døgn med læring og samvær.

Lidt over halvdelen af landets kredsbestyrelsesmedlemmer- og suppleanter var tilmeldt kurset, som havde til formål at give deltagerne mulighed for at få inspiration og læring fra oplægsholdere og hinanden.

Musholm udgjorde rammerne for kurset, som blev afholdt den 3.- 4. maj 2019. Deltagerne blev ført igennem et tæt program, som handlede om udviklingen af frivillighed bredt set i Danmark; hvordan vi byder nye typer frivillige velkommen i vores arbejde; og hvad der motiverer deltagerne på kurset til at engagere sig i vores to foreninger.

Sidst men ikke mindst vigtigt var der naturligvis også plads til hygge og socialt samvær mellem deltagerne.

Du kan læse en kort opsamling fra kurset her