Tre spørgsmål om at være aktiv i lokal interessepolitik

Marianne Frahm er frivillig i den lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer (DH) og i Handicaprådet. Vi har stillet Marianne tre spørgsmål om, hvordan det er at være aktiv i lokal interessepolitik.
Marianne er frivllig i UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen og har siden 2006 være aktiv i Danske Handicaporganisationer (DH).

Marianne er frivllig i UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen og har siden 2006 være aktiv i Danske Handicaporganisationer (DH).

Hvorfor blev du aktiv i det lokale interessepolitiske arbejde?

I efteråret 2005 ville DH centralt etablere lokalafdelinger i samtlige nye kommuner i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Der blev etableret en lokal DH afdeling i Hedensted kommune 1. januar 2006, og her var jeg én af de fem, som var med til at starte afdelingen op. Vi fem kom fra hver vores handicaporganisation, og vi fik etableret en bestyrelse med formand og næstformand.

Jeg har været formand for DH's lokalafdeling i Hedensted siden 2007, og er det fortsat. Det var meget spændende at være med til at få en lokalafdeling i gang, for nu havde vi en mulighed for at være tættere på lokalpolitikerne og være med til at have indflydelse på det handicappolitiske arbejde i kommunen, som hidtil ikke havde været særligt synligt.

Derudover er jeg næstformand i Handicaprådet. Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Rådet består af lige antal medlemmer fra handicaporganisationerne, kommunale embedsfolk og politikere.

Hvad laver du i dit interessepolitiske arbejde?

I vores lokalbestyrelse holder vi bestyrelsesmøde cirka hver anden måned, hvor vi bl.a. gennemgår, hvad der er kommet af nyheder fra DH centralt, og drøfter, hvad der har været på handicaprådsmøderne. DH’s bestyrelse kan også rette spørgsmål til Handicaprådet af handicappolitisk karakter og bede om at få nogle ting belyst.

Hvert år til vores årsmøde laver vi en handlingsplan. I år, hvor der er valgår, er vi for eksempel i gang med at arrangere et stort vælgermøde den 12. september med fokus på handicapområdet.

Derudover deltager vi i dialogmøder med de andre afdelinger i DH. I vores tilfælde er det afdelinger i Region Midt, vi udveksler erfaringer med, og som regel er der en oplægsholder, der lægger op til debat om et aktuelt emne. Disse dialogmøder har vi cirka 1-2 gange om året.

Hvilken forskel tror du, vores interessepolitiske arbejde gør for medlemmerne?

Jeg tror bestemt, at det har betydning for vores medlemmer i UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen, at der er nogle af vores medlemmer, som gør et stykke arbejde i diverse afdelinger i DH, således at vores foreninger også bliver kendt som en vigtig del af det handicappolitiske arbejde.

Jeg vil derfor opfordre til, at hvis der er nogle af vores medlemmer, som kunne have lyst til at arbejde i en af DH's afdelinger, om at kontakte deres kredsbestyrelse og bede om at blive indstillet til den lokale afdeling i DH, hvis ikke Ulykkespatientforeningen og Polioforeningen er repræsenteret.