Indberetningsskema Det Gode Liv

Projektet Det Gode Liv er med til at skabe nye fællesskaber blandt medlemmerne gennem oplevelser i naturen.

Snak om hvilke naturarrangementer I har lyst til at lave i kredsen, udfyld indberetningsskemaet så godt som muligt og indsend det senest d. 23. maj. Så læser vi jeres gode ideer igennem og vender tilbage snarest muligt.

I tilfælde af, at der kommer flere gode ideer, end vi har midler til, vil vi naturligvis prioritere arrangementerne i samarbejde med de kredse, der ønsker at afholde det, og sikre at alle får lige mulighed for at udbyde nogle spændende naturoplevelser i deres kreds.

Kontakt

Ønsker du hjælp eller har du spørgsmål til projektet, så kontakt Amalie Leinum på mail ale@ulykkespatient.dk eller tlf.: 36 73 90 47.

Hvem indsender og er kontaktperson for arrangementet?

Oplysninger om naturarrangementet

(ml. midt august og slut november)
(Specifik lokalitet eller blot kreds)
(Lav gerne lille budget. Projektet kan betale instruktør, forplejning og evt. udstyr, m.m.)
(Skriv med hvem, og hvad de skal bidrage med - fx instruktør fra Danmarks Sportsfiskerforbund)
(Fx indkøb af udstyr, markedsføring, finde naturvejleder m.m.)