Fyn kreds

Fyn kreds er én af foreningens 16 kredse.

Fyn kreds har sin egen kredsbestyrelse, der gør et stort frivilligt arbejde - blandt andet med at arrangere faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne.

Bestyrelsen består af 9 frivillige, der vælges ved den årlige kredsgeneralforsamling.

Nyheder i kredsen

Bestyrelse og kontaktpersoner i kredsen

Kontortider i kredsen

Arrangementer i kredsen

Træningstilbud i kredsen