Bestyrelse og kontaktpersoner i Roskilde

Se hvem der sidder i Roskilde kreds' bestyrelse, og hvem der er kontaktpersoner for forskellige aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Jørgen Jensen
23115029

Kredsnæstformand

Michael Korn
50545490

Kredskasserer

Virginia Marie Holst
24938026

Kredssekretær

Trine Knudsen Thyrrestrup
/ 40843779

Kredsbestyrelsesmedlem

Jens Frellsen Kjems

Kontaktpersoner