Bestyrelse og kontaktpersoner i Roskilde

Se hvem der sidder i Roskilde kreds' bestyrelse, og hvem der er kontaktpersoner for forskellige aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer

Kreds formand

Jørgen Jensen
Galpestykket 213
4000 Roskilde
46 38 39 12 / 23 11 50 29

Kreds næstformand

Mette Cho Hee Ford
Engstien 9
4030 Tune
/ 25 77 68 19

Kreds sekretær

Britt Berantzino
Møllesvinget 3
2690 Karlslunde
21 23 18 99

Kreds kasserer

Britt Berantzino
Møllesvinget 3
2690 Karlslunde
21 23 18 99

Kreds suppleant 1

Virginia Marie Holst
Åkandevej 14
4330 Hvalsø
/ 2493 8026

Kontaktpersoner

Handicapidræt

Ellen Christiansen
Møllevej 11 B, st., 0022
4140 Borup
50 56 76 11