Bestyrelse og kontaktpersoner i Trekantområdet

Se hvem der sidder i Trekantområdet kreds' bestyrelse, og hvem der er kontaktpersoner for forskellige aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Herdis Eskesen Bærentsen
40173557

Kredskasserer

Hanne Lind
20632506

Kredsbestyrelsesmedlem

Børge Larsen
30988913

Kredsbestyrelsesmedlem

Inge Raagaard Carlsen
75528357

Kredsbestyrelsesmedlem

Henning Corydon Rinkovski
75598479 / 21662848

Suppleant 1

Leif Kristiansen
75827621 / 20667621

Kontaktpersoner