Bestyrelse i Vestsjælland kreds

Se hvem der sidder i Vestsjælland kreds' bestyrelse, og hvem der er kontaktpersoner for forskellige aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer

Kredsformand

Kaja Brolykke Eiding
45853516 / 26203516

Kredsnæstformand

Kaja Brolykke Eiding
45853516 / 26203516

Kredskasserer

Hans Christian Pedersen
60820212

Kredssekretær

Kaja Brolykke Eiding
45853516 / 26203516

Kredsbestyrelsesmedlem

Erling Jensen
40154647

Kredsbestyrelsesmedlem

Grethe Birgit Timm
58858545 / 40986095

Suppleant 1

Morten Clement
51483024