Kritisk Ulykke dækker hele familien

Er uheldet ude, kan det være rart med en ekstra sum penge, når man skal videre i livet. Som en del af et medlemskab af UlykkesPatientForeningen er du omfattet af forsikringsordningen Kritisk Ulykke.

Forsikringen dækker, hvis du kommer ud for en alvorlig ulykke og får en skade med en méngrad på 40% eller mere. Får du en traumatisk rygmarvsskade og bliver varig kørestolsbruger, er der en særligt omfattende dækning på 1.000.000 kroner.

Er du allerede medlem, kan du for 240 kr. ekstra om året ændre dit medlemskab til et familiemedlemskab og dermed sikre, at både din ægtefælle/samlever samt jeres børn (biologiske og adoptivbørn) under 21 år er omfattet af forsikringen. Uanset om børnene har samme folkeregisteradresse som dig eller ej.

Et almindeligt medlemskab af UlykkesPatientForeningen koster 335 kr. årligt, mens et familiemedlemskab koster 575 kr. om året.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til forsikringen, eller hvis du ønsker at oprette eller ændre dit medlemskab til et familiemedlemskab, er du velkommen til at kontakte UlykkesPatientForeningen på 36 73 90 95 eller medlem@ulykkespatient.dk.

Læs mere om Kritisk Ulykke og et familiemedlemskab