Spørgsmål og svar

Se spørgsmål og svar om forsikringen ved kritisk ulykke.

Forsikringen er gratis for dig, der er medlem af UlykkesPatientForeningen.

Hvis du har tegnet et individuelt medlemskab, dækker forsikringen kun dig.

Har du derimod tegnet et familiemedlemskab, dækker forsikringen både dig og din samlever samt jeres børn (biologiske og adoptivbørn) under 21 år. Uanset om børnene har samme folkeregisteradresse som dig eller ej.

Forsikringen dækker dig, hvis du er ude for en alvorlig ulykke, hvor du pådrager dig en skade med en méngrad på 40 % eller mere med særligt omfattende dækning, hvis du får en traumatisk rygmarvsskade og bliver varig kørestolsbruger.

Se yderligere udspecificering i betingelserne

Kritisk Ulykke er en tillægsforsikring til din almindelige ulykkesforsikring. Den erstatter dermed ikke din almindelige ulykkesforsikring. Men udbetalingen i henhold til Kritisk Ulykke modregnes ikke i andre forsikringer.

Ved en traumatisk rygmarvsskade udbetales en forsikringssum på 1.000.000 kroner. Ved en skade, der vurderes til en méngrad på 40 % eller over, udbetales en forsikringssum på 100.000 kr.

Forsikringen dækker ikke din nuværende skade. Men forsikringen dækker, hvis du kommer ud for en ulykke, der selvstændigt medfører en méngrad på yderligere 40 % eller en traumatisk rygmarvskade med afhængighed af kørestol til følge.

Ja, forsikringen dækker dig hele døgnet, både i fritid og på job.

Ja, forsikringen dækker dig, hvis ulykken sker i udlandet. Den dækker dog ikke, hvis du har opholdt dig i udlandet mere end et år fra afrejsedagen fra Danmark.

Forsikringen gælder, så længe du har et igangværende, betalt medlemskab af UlykkesPatientForeningen.

Du kan ikke opsige forsikringen. Den er inkluderet i dit medlemskab af UlykkesPatientForeningen.

Nej, alle medlemmer er omfattet.

Nej, erstatningssummen påvirkes ikke af alder.

Forsikringen dækker, selvom du har indtaget alkohol. Forsikringen dækker dog ikke, hvis du har drukket sig uforsvarlig beruset.

Hvis du pådrager dig en traumatisk rygmarvsskade, der giver ret til erstatning i forhold til betingelserne for traumatisk rygmarvsskade, kan du ikke også få udbetalt erstatning i forhold til betingelserne for méngrad.

Handicappede Gruppeforsikring (HGF) er en del af Købstædernes Forsikring.

Besøg HGF's hjemmeside

Hvis du har flere spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte UlykkesPatientForeningen på 36 73 90 95 eller medlem@ulykkespatient.dk.

Anmeld skaden hurtigst muligt. Enten ved at sende en mail til skade@kfforsikring.dk eller ved at ringe på telefon 70 23 63 61.

Nej, der skal ikke betales skat af erstatningssummen.

Nej, forsikringen dækker alle uanset alder, der har et gyldigt betalt medlemskab af UlykkesPatientForeningen.

Tillægsforsikringen dækker kun medlemmer, som er bosiddende i Danmark.