Online forløb om mindfulness

Velkommen til dette 8-ugers online inspirationsforløb om mindfulness.

Forløbet vil give dig en grundlæggende viden om mindfulness og inspirere dig til at udvikle din egen daglige mindfulness praksis.

Du har truffet en stor beslutning ved at sige ja til at påbegynde denne rejse. Det kan være en udfordring at holde fast i en daglig meditation, så det kan hjælpe at spørge sig selv ”Hvad er min motivation for at bruge mindfulness i hverdagen?”.

Fordelene ved at meditere er mange, så prøv at se om du kan finde lige præcis din motivation for at påbegynde forløbet:

Øget fysisk sundhed

 • Den biologiske alder falder 
 • Blodtryk stabiliseres
 • Immunsystem styrkes
 • Mindre stress hormoner og flere lykkehormoner

Øget psykisk sundhed

 • Psykisk stress reduceres
 • Søvnkvalitet forbedres
 • Stigning i positive følelser
 • Rumination (negative gentagelsestanker) reduceres
 • Større selvmedfølelse og taknemmelighedsfølelse (compassion)

Mentale fordele

 • Bedre koncentrationsevne 
 • Større kreativitet

Kroniske sygdomme bedres

 • Kroniske smerter ved en lang række sygdomme reduceres (bl.a. ved endometriose, gigt, fibromyalgi m.fl.)
 • Kræft: immunsystemet styrkes, smerter reduceres, livskvalitet højnes fordi angst, depression og stress reduceres.

Alle nævnte punkter findes der forskningsmæssigt belæg for i både kvantitativ og kvalitativ forskning*

Du kan nedenfor tilgå et link med introduktion til de kommende 8 ugers temaer og tilhørende lydfiler.

Du kan regne med dagligt at skulle bruge 20-40 min på at lave mindfulness øvelserne. I starten af forløbet består hjemmearbejdet af korte øvelser (5-6 min), og gradvis bliver de længere øvelser (15-30 min) koblet på.

Oversigt over temaer i forløbet

Forløbet er inspireret af psykolog Emil Nolls mindfulness forløb, og du kan læse mere om hans tilgang til mindfulness på www.helhedspsykologi.dk.

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Lydfilerne er indtalt af psykolog Simone Kongshøj Larsen. Har du undervejs i forløbet spørgsmål om mindfulness, er du velkommen til at skrive til Lone Larsen på mail lla@specialhospitalet.dk

*Kilde: www.mettekold.dk