207 patienter har fået recept på medicinsk cannabis

Siden forsøgsordningen trådte i kraft 1. januar 2018, har 207 patienter fået recept på et af de produkter, der er omfattet af ordningen. Det viser en opgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis trådte i kraft ved årsskiftet og løber over fire år. Hensigten med ordningen er at gøre det muligt for patienter med eksempelvis sclerose, rygmarvsskader eller kroniske smerter at få lægeordineret medicinsk cannabis, hvis de ikke har effekt af relevante godkendte lægemidler.

Vigtigt at lægerne bakker op om ordningen

En opgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet viser, at siden 1. januar har i alt 78 læger udskrevet recepter på medicinsk cannabis – 25 læger udskrev recepter i februar og 53 læger i januar.'

- Det er glædeligt, at stadigt flere får mulighed for at prøve, om medicinsk cannabis kan hjælpe dem, men der er stadig langt igen. Alene på rygmarvsområdet er der omkring 3.000 skadede, som måske kunne have gavn af medicinsk cannabis, så det er vigtigt, at lægerne spiller med på intentionerne bag forsøgsordningen. Når vi taler med vores medlemmer, hører vi, at de nærmest pr. automatik får afslag, når de søger. Det kan ikke være meningen, at vi skal være henvist til at shoppe rundt efter læger, der vil udskrive cannabis til medicinsk brug, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

Siden forsøgsordningen trådte i kraft 1. januar 2018, har 207 patienter fået recept på et af de produkter, der er omfattet af ordningen. Det viser en opgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.