Ændrede regler for sygedagpengemodtagere vedrørende feriedagpenge

Hvis du er på sygedagpenge og medlem af en a-kasse, skal du være opmærksom på, at du ikke længere optjener ret til feriedagpenge. Læs om de ændrede regler.

Fra 1. januar 2017 er det ikke længere muligt for sygedagpengemodtagere, der er medlem af en a-kasse, at optjene ret til feriedagpenge under et sygedagpengeforløb.

Ændringen blev vedtaget af Folketinget i december 2016 i forbindelse med Finanslovsaftalen,

Formålet med at fjerne retten til feriedagpenge er at ligestille sygedagpengemodtagere, uanset om man er medlem af en a-kasse eller ej.

En forringelse for a-kasse medlemmer

Det er en forringelse for a-kassemedlemmer og vil betyde, at de pågældende ikke ville kunne holde ferie med en ydelse fra 1. maj 2018 for perioder med sygedagpenge, hvis de ikke har optjent enten ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse.

Helt konkret betyder det, at medlemmer af en a-kasse, der efter 1. januar 2017 modtager sygedagpenge ikke længere vil optjene ret til feriedagpenge fra det nye ferieoptjeningsår, som går fra 1. januar 2017 til 31. december 2017.

De pågældende vil derved ikke have ret til at afholde ferie med feriedagpenge fra det efterfølgende ferieår, der går fra 1. maj 2018 til 30. april 2019.

Har du spørgsmål til de ændrede regler

Du er velkommen til at kontakte UlykkesLinjen, som er UlykkesPatientForeningens telefoniske rådgivning.

Ring på tlf. 36 73 20 00 alle hverdage kl. 9-15. Eller send en mail på info@ulykkeslinjen.dk.