Aftale om patientansvarlige læger er en realitet

Ny aftale skal øge patienternes tryghed og kvalitet i behandlingen på sygehuse.
Lægen med ansvar for den enkelte patient skal være med til minimere svigt og forglemmelser, når patienten skifter afdeling eller sygehus.

Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner er i samarbejde med Danske Patienter og flere faglige organisationer blevet enige om en aftale om, at patienterne i det danske sygehusvæsen skal opleve, at de har én læge, som tager ansvar for deres behandlingsforløb – en såkaldt patientansvarlig læge.

Aftalen betyder konkret, at patienter på sygehuse skal have en læge tilknyttet, så de ikke er i tvivl om hvem de skal opsøge, hvis de savner viden om deres situation eller sygdom.

- Alt for mange patienter oplever i dag, at der mangler overblik og koordination, når de bevæger sig rundt i det danske sygehusvæsen. Det skal vi gøre noget ved. Med aftalen om den patientansvarlige læge baner vi vejen for en ny kultur og organisering på sygehusene, som skaber større tryghed for patienterne. Vi skal sikre, at der altid er én person, som har styr på, og ansvar for, hvad det næste skridt i et behandlingsforløb er, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i en meddelelse.

Lægen skal sørge for gode overgange

Især for patienter med lange og komplicerede forløb skal har den patientansvarlige læge en vigtig rolle at spille. Lægen skal være med til at minimere svigt og forglemmelser, når patienten fx skifter afdeling eller sygehus.

Lægen skal også stå til rådighed for sparring med den praktiserende læge eller kommunerne, når patienten udskrives.

Pilotprojekter er sat i gang

Den praktiske udformning af modellen afventer nu evalueringerne af over 20 pilotprojekter med patientansvarlige læger ude i regionerne, der allerede er sat i gang, og som løber frem til slutningen af i år.

UlykkesPatientForeningen har tidligere foreslået og bakket op om ideen, at patienter får én indgang til hele sundhedsvæsenet i form af en koordinator.

Læs mere om aftalen på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside

Læs også

Danske Patienter sætter fokus på tættere samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenets spild af tid koster patienterne dyrt