Ankestyrelsen taber sag om dækning af merudgifter

Ankestyrelsen er blevet underkendt af byretten i Odense i en sag om, hvor indgribende et handicap skal være for, at personer med et handicap er berettiget til dækning af merudgifter. Dommen kan have stor betydning for UlykkesPatientForeningens medlemmer.

Retssagen handlede om, at merudgifter skal gives efter en helhedsvurdering af personen og ikke ud fra isolerede betragtninger af de enkelte hjælpeforanstaltninger, og hvor indgribende funktionsnedsættelsen er.

Ifølge Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen, kan dommen have betydning for fx mennesker med piskesmæld.

- Med dommen har vi fået rettens ord for, at merudgifter efter serviceloven skal gives efter en helhedsvurdering af personen og ikke ud fra isolerede betragtninger af de enkelte hjælpeforanstaltninger og hvor indgribende, funktionsnedsættelsen er. Jeg vil mene, at mange af vores medlemmer med piskesmæld og andre ikke så synlige funktionsnedsættelser med dommen i hånden vil kunne opnå støtte efter § 100 i modsætning til før. I flere år har vi kæmpet med sclerose-dommen, hvor et fleksjob ikke var en betydelig hjælpeforanstaltning. Det burde være fortid nu, siger Janus Tarp og fortsætter:

- Desværre viser dommen, at Ankestyrelsen igen ikke har forstået mennesker med handicaps særlige status og behov for tilstrækkelig kompensation. Heldigvis var byretten i Odense på linie med den moderne tilgang til mennesker med handicap.

Læs mere om sagen

Læs mere om sagen på Elmer Advokaters hjemmeside

Elmer Advokater har ført retssagen på vegne af Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) for et medlem.

Læs mere om dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter i følge Servicelovens § 100

Ring til os

Du er velkommen til at ringe til UlykkesLinjen, hvis du har spørgsmål eller tænker, at dommen kan have betydning for dig. UlykkesLinjen har telefontid alle hverdage kl. 9-15. Ring på tlf. 36 73 20 00. Du kan også sende en mail til info@ulykkeslinjen.dk.