Arbejdsgruppe vil afdække smerteområdet

UlykkesPatientForeningen er sammen med andre relevante aktører inden for sundhedsområdet udvalgt til at deltage i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen. Arbejdsgruppen skal afdække smerteområdet i Danmark.

I foråret 2019 deltager UlykkesPatientForeningen i en arbejdsgruppe, som har til formål at kortlægge de primære udfordringer og muligheder inden for smerteområdet i Danmark.

Arbejdsgruppen består udover UlykkesPatientForeningen af repræsentanter fra bl.a. Sundhedsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet og Dansk Neurologisk Selskab. UlykkesPatientForeningen er udpeget af Danske Patienter.

Oplæg til en national smertehandlingsplan

Arbejdsgruppen har til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen, så styrelsen kan udarbejde et fagligt oplæg til en national handlingsplan på smerteområdet. Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 14,3 mio. kr. til at styrke smerteområdet i perioden fra 2018-2021. Arbejdsgruppens opgave består derfor også i at prioritere indsatser i forhold til de afsatte midler.

Ifølge Sundhedsstyrelsen forventer man, at det faglige oplæg til en national smertehandlingsplan kan sendes i høring i august og blive offentliggjort i september 2019.

Smerter er en stor del af hverdagen

Smerter fylder meget i hverdagen blandt foreningens medlemmer. I en medlemsundersøgelse fra sommeren 2018 angav ca. 90 % af de adspurgte, at de havde smerter som følge af deres sygdom eller ulykke. 63 % af dem med smerter tager regelmæssig lægeordineret smertestillende medicin. 45 % angiver, at de er fysisk afhængige af deres smertestillende medicin, og 16 % angiver, at de er psykisk afhængige af den smertestillende medicin.

Læs også:

Mere om smerter

Deltag i fokusgruppe om smerter