Beskæftigelse for alle

Mange ulykkesskadede vil gerne ud på arbejdsmarkedet igen i det omfang, de har ressourcerne til det. Det giver identitet og fællesskab med andre mennesker. Sådan skriver UlykkesPatientForeningens formand, Janus Tarp i december måneds leder i medlems-magasinet Livtag.
Formand for UlykkesPatientForeningen, Janus Tarp.

Vi kan mere, end I tror. Sådan lyder sloganet hos Danske Handicaporganisationer. Og sådan opfatter mennesker med fysiske funktionsnedsættelser også sig selv. Uanset om det handler om privat- eller arbejdslivet. Mange ulykkesskadede vil gerne ud på arbejdsmarkedet igen i det omfang, de har ressourcerne til det. Det giver identitet og fællesskab med andre mennesker.

Omgivelserne kan hjælpe med at sikre tilgængelighed, mulighed for uddannelse og omskoling, men vi har også et stort ansvar selv. Vi skal turde gå ud og opsøge arbejdsgiverne, også selv om vi får afslag, og byde os selv til. Vi skal være med til at turde nedbryde fordommene og vise, at vi kan mere, end de – omgivelserne – tror, at vi kan.

Vi vil nedbryde fordomme

Fra UlykkesPatientForeningens side vil vi gerne være med til at nedbryde fordommene, og vi vil gerne være med til at nedbryde barriererne og spille en aktiv rolle i jobskabelsen. Vi er i løbende kontakt med landets politikere i forsøget på at påvirke dem til at skabe bedre rammer for ulykkesskadede, der skal tilbage på arbejdsmarkedet.

I UlykkesPatientForeningen kender vi vores målgruppe bedre end nogen andre. Det gør, at vi er foran jobcentrene og andre aktører på point i bestræbelserne på at skabe jobs for mennesker med fysiske funktionsnedsættelser. Men vi har ikke en pengetank, vi kan anvende til at spille den rolle, vi gerne vil. Derfor foreslår vi, at vi får en formel placering i systemet, hvor de offentlige midler også skal anvendes på at lade organisationer som vores skabe jobs til vores målgruppe.

Ministerbesøg i Rødovre

Vi har derfor også inviteret beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen på besøg i Rødovre. Vi vil gerne delagtiggøre  ministeren i vores idéer og ikke mindst vise os og Specialhospitalet frem. Ministeren bør se, hvordan vi rehabiliterer vores brugere – ikke bare helbredsmæssigt, men også til arbejdsmarkedet.

Om få år begynder der at mangle arbejdskraft inden for flere sektorer, og der er en stor uudnyttet arbejdskraftsreserve i mennesker med en fysisk funktionsnedsættelse. De kan ikke nødvendigvis arbejde på fuld tid, men nogen kan måske arbejde 10 til 20 timer om ugen, og på den måde kan alle være med til at løse en række opgaver ude i virksomhederne.

Både en menneskelig og økonomisk gevinst

Udover at en tilknytning til arbejdsmarkedet vil være en stor menneskelig og økonomisk gevinst for den enkelte, så vil det også være en stor gevinst for samfundet. For hver borger, der kan flyttes fra passiv forsørgelse til en form for beskæftigelse, vil der være en samfundsmæssig gevinst. Og for dem, hvor et arbejde ikke er muligt, der skal samfundet stå klar til at hjælpe dem videre i livet.

Beskæftigelse er ikke bare en luksus. Det er en ret for den, der kan og vil. Beskæftigelse skal være for alle. Og det mål vil UlykkesPatientForeningen gerne bidrage til at nå.

Læs også UlykkesPatientForeningens syv anbefalinger til et mere enkelt system

Denne tekst er skrevet af formand for UlykkesPatientForeningen, Janus Tarp og er bragt i medlemsmagasinet Livtag i december 2017.