Bliver du ramt af kontanthjælpsloftet?

Deltag i undersøgelse, som vil skabe overblik over, hvordan de reducerede ydelser rammer borgerne.

1. oktober træder kontanthjælpsloftet i kraft. Alle borgere på kontanthjælp får i disse dage et brev fra deres kommune om, hvorvidt deres ydelse sættes ned og i så fald hvor meget.

Danske Handicaporganisationer vil i de kommende uger forsøge at skabe opmærksomhed omkring de negative konsekvenser ved kontanthjælpsloftet.

Det vil vi i UlykkesPatientForeningen gerne bakke op om, så politikerne bliver opmærksomme på det urimelige i, at mennesker med handicap rammes hårdt af kontanthjælpsloftet.

Deltag i undersøgelsen

Hvis du er en af de borgere på kontanthjælp, som får reduceret din ydelse, vil vi derfor opfordre dig til at deltage i Danske Handicaporganisationers undersøgelse.

Med undersøgelsen vil de forsøge at skabe et overblik over, hvordan de reducerede ydelser rammer borgerne.

Undersøgelsen består af 7 korte spørgsmål.

Deltag i undersøgelsen