Cyklister glemmer behandling og forsikring

En ny undersøgelse fra UlykkesLinjen viser, at næsten halvdelen af de cyklister, der har været i en eneulykke, ikke har modtaget behandling, og dermed hverken kan dokumentere skader eller varige mén. Og selv om de har en forsikring, glemmer cyklisterne at bruge den.

De danske cyklister kan tage langt bedre vare på sig selv, når de har været ude for en ulykke. 

En ny undersøgelse fra UlykkesLinjen viser, at næsten halvdelen af alle cyklister, der har været i en eneulykke, ikke har modtaget nogen behandling. Derudover tager 82 % ikke kontakt til deres forsikringsselskab, og det er selvom 59 % af dem er omfattet af en ulykkesforsikring.

At alt for mange undlader at sikre sig den nødvendige afklaring kan give store og unødige problemer sidenhen. Personskader og varige mén skal nemlig kunne dokumenteres til at have en årsagssammenhæng med ulykken, før der kan blive tilkendt erstatning. Og det gælder både eneulykker eller ulykker med en anden part som ansvarlig skadevolder.

Vigtigt at kunne dokumentere skaden

Undersøgelsens resultater bekræfter de erfaringer, som UlykkesLinjen har gjort sig, når de vejleder danskere, der har været ude for en ulykke med personskade.

- En eneulykke medfører kun skade på cyklisten selv, og ofte er det alene op til cyklisten at søge lægebehandling samt at anmelde personskader til sit forsikringsselskab. Det øger risikoen for at havne i problemer efterfølgende. Det er afgørende at søge behandling for at kunne dokumentere skaden og årsagssammenhængen, og det er vigtigt at anmelde skaden til et forsikringsselskab. Jo før jo bedre. Desværre venter mange for længe med behandlingen og glemmer anmeldelsen til forsikringsselskabet, fortæller Susanne Both, der er rådgiver hos UlykkesLinjen.

Dokumentationen af skaden og årsagssammenhæng er afgørende for et forsikringsselskabs anerkendelse af skaden og eventuel erstatning ved personskade eller varige men.

Undersøgelsens resultater

  • 44% af cyklisterne i eneulykker modtog ingen behandling efter ulykken
  • 82% af cyklisterne i eneulykker er ikke i kontakt med et forsikringsselskab
  • 33% af cyklisterne i eneulykker klarede selv behandlingen eller fik behandling af en af sine nærmeste (f.eks. sårrensning, plaster, ispose, forbinding).
  • 98% af cyklisterne i eneulykker var ikke i kontakt med politiet efter ulykken.
  • Andelen af eneulykker i UlykkesLinjens undersøgelser udgjorde 63%. Rådet for Sikker Trafiks ’Cyklistundersøgelsen 2013’ viste, at 8 ud af 10 cykelulykker er eneulykker

66% af undersøgelsens 2284 respondenter er cyklister. Undersøgelsen er foretaget af Analyse Danmark på vegne af UlykkesLinjen

Mange spørgsmål om de økonomiske følger

Hos UlykkesLinjen er det faktisk de økonomiske problemer efter en ulykke, der fylder forholdsvist mest. Blandt andet fordi de rammer hele familien, og fordi de ofte er ganske langvarige.

Spørgsmål om økonomi er det, der får flest til at søge rådgivning, og omkring 2/3 af henvendelserne til UlykkesLinjen omhandler de økonomiske følger af en ulykke.

Behandling, dokumentation og information er vigtigt

Det er ofte simple ting, der skal til for at sikre, at man er langt bedre stillet efter en ulykke med personskade eller varige men.

- Det handler om behandling, dokumentation og information. Hvad der umiddelbart kan virke som bagateller, kan vise sig enten at være alvorlige eller at give varige mén, fortæller Mette Lundstrøm Jørgensen, der er projektchef hos UlykkesLinjen.

Hendes råd er derfor:

  • Søg læge, hvis der er et behov eller usikkerhed om skadens omfang. Dermed får du også dokumenteret skaden og årsagssammenhængen.
  • Informer forsikringsselskabet. Ved eneulykker skal du informere dit eget forsikringsselskab. Ved ulykker med en modpart, skal modpartens forsikringsselskab også informeres. Husk at få oplysninger om modparten, den ansvarlige skadevolder, og dennes forsikringsselskab.
  • Sørg for at være ordentlig forsikret. Får du varige mén efter en eneulykke, vil din ulykkesforsikring betale erstatning. Ansvarsforsikring er en del af indboforsikringen. Ved en eneulykke kan du fx få erstatning for materiel skade og personskade. Ved ulykke med en modpart kan modpartens ansvarsforsikring (inklusive bilens ansvarsforsikring) komme dig til gavn, hvis modparten er erstatningsansvarlig. Forsikringsselskabet afgør erstatningsansvaret