Danske Patienter sætter fokus på tættere samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet

Manglende koordinering i sundhedsvæsenet påvirker kvaliteten af behandlingen af den enkelte patient. Danske Patienter er kommet med forslag til, hvordan koordineringen kan styrkes.

Alt for ofte kommer patienter i klemme mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet, hvilket i sidste ende kan påvirke behandlingen af den enkelte. Et nyt udspil fra Danske Patienter skal gøre op med problemerne med koordination.

- Det er godt, at Danske Patienter tager problemerne med manglende koordinering op. En stor del af vores medlemmer har ofte multiple skader, der kræver en sammenhængende og tværfaglig behandling, og vores erfaring er, at jo bedre samarbejdet og koordineringen virker, jo bedre går det patienten, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

Konkrete forslag til bedre koordinering

På et temamøde i september foreslog UlykkesPatientForeningen, at der skulle mere fokus på spildtid og koordinering i sundhedsvæsenet. Blandt de konkrete forslag fra foreningen var:

  • Tværfaglige koordinatorer med konkret beslutningsansvar
  • Individuelle forløbsplaner
  • Inddragelse og støtte til pårørende
  • Fælles IT-platforme, så der er mulighed for at booke på tværs af hospitaler og sektorer

Danske Patienter går også ind for ovenstående elementer, og herudover foreslår de, at der skal laves en model for fælles finansiering og kapacitetsplanlægning mellem samtlige aktører i sundhedsvæsenet for at nedbryde siloerne mellem sektorerne.

- Vi skal være bedre til at koordinere og skabe sammenhæng. Elementer, vi selv arbejder med i Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter. Og så fokus på den pårørende, så denne ikke bliver den næste patient, udtaler Janus Tarp, der i øvrigt glæder sig over det fælles fodslag mellem Danske Patienter og UlykkesPatientForeningen.

UlykkesPatientForeningen er repræsenteret i Danske Patienters forretningsudvalg.

Læs mere om udspillet på Danske Patienters hjemmeside