Debat: Værdigheden skal tilbage i socialområdet

Alt for ofte vægter økonomiske hensyn højere end hensynet til borgeren. Det er et brud på den enkeltes værdighed, mener Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.
Formand for UlykkesPatientForeningen, Janus Tarp

I øjeblikket drøftes for anden gang på to år en revision af voksenbestemmelserne i serviceloven.

Serviceloven udstikker blandt andet rammerne for at tilbyde ydelser til borgere med nedsat fysisk funktionsevne.

Formand for UlykkesPatientForeningen, Janus Tarp, er ikke begejstret for det nye udspil, som, han mener, rummer brud på det grundlæggende princip, om at der skal foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers situation og behov ved ansøgning om en ydelse – penge som omsorg.

Læs Janus Tarps debatindlæg på Altinget