Debatindlæg: 11 tiltag kan genoprette tilliden til systemet

I et fælles debatindlæg foreslår Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen, og Venstres socialordfører Carl Holst 11 konkrete tiltag, der kan genoprette tilliden mellem den enkelte borger og systemet.
UlykkesPatientForeningens formand Janus Tarp (billedet) og Venstres socialordfører Carl Holst foreslår 11 principper, der kan skabe tillid mellem borger og system.

Tillidskløften mellem den enkelte borger og det offentlige system har vokset sig for stor, og for mange mennesker med handicap oplever udfordringer, når de har brug for hjælp fra systemet. Det er udgangspunktet i et fælles debatindlæg af formand for UlykkesPatientForeningen Janus Tarp og Venstres socialordfører Carl Holst:

- Den manglende tillid til sagsbehandlingen har skabt en tillidskløft mellem borgere og kommuner; en tillidskløft, der har sit udspring i retssikkerhed. Hvis den manglende tillid skal genskabes, kræver det en mere nuanceret og dybdegående sagsbehandling og en Ankestyrelse med de tilstrækkelige ressourcer, skriver Janus Tarp og Carl Holst i deres fælles debatindlæg.

Brug for nytænkning

Janus Tarp og Carl Holst mener, at der er behov for nytænkning, kulturændringer og i nogle tilfælde blot en genopfriskning og sund fornuft, når man skal arbejde på at genoprette tilliden: 

- Hvis vi fortsat skal kunne stole på, at det offentlige system træder til og gør folk i stand til at komme videre i livet, er det vigtigt, at de grundlæggende retssikkerhedsprincipper overholdes. Meget ligger allerede i lovgivningen og kræver måske blot en genopfriskning, mens andet kræver kulturændringer, afbureaukratisering og nytænkning, skriver Janus Tarp og Carl Holst. 

De 11 principper

For at sætte fokus på de nuværende udfordringer mellem borger og det offentlige system, foreslår Janus Tarp og Carl Holst 11 konkrete tiltag, der kan genoprette tilliden mellem borger og system:

 1. Kommunerne skal forpligtes til at følge de anbefalinger, som Ankestyrelsen udstikker i forhold til "best practice".
 2. Kommunernes socialforvaltninger skal forpligtes til at konsultere de relevante patientforeningers rådgivninger for at få belyst sagerne i tilstrækkeligt omfang i de tilfælde, hvor de har brug for yderligere viden.
 3. Kommunerne skal arbejde for at sikre en optimal koordinering af en borgers sag på tværs af de forskellige relevante forvaltninger og afdelinger, så en borgers sag fra start bliver fuldt belyst.
 4. Kommunerne skal have tilknyttet en uvildig borgerrådgiver, som kan hjælpe borgeren i tvivlstilfælde.
 5. Borgeren skal oplyses om muligheden af at have en bisidder tilknyttet.
 6. Inden en sag afgøres, skal det sikres – via en dialog med borgeren – at alle relevante oplysninger indgår i en sag.
 7. Kommunerne skal sikre, at deres afgørelser udarbejdes i et klart sprog, og at borgeren er oplyst om eventuelle klagemuligheder.
 8. Kommunerne skal inden for bestemte tidsfrister pålægges at behandle en sag.
 9. Kommunerne skal sikre, at de lokale handicapråd inddrages i relevante beslutninger, og at der er tilstrækkelig med tid til at gennemgå forslag fra kommunen, inden høringssvar skal foreligge.
 10. Der etableres en digital platform, så borgerne kan følge med i en sags udvikling og se, hvilke dokumenter der indgår i sagen. Oversigten skal omfatte sagens aktuelle stade, sagsbehandlingstider, notater, yderligere undersøgelser og sagens forventede afgørelsestidspunkt. Det vil give borgeren en bedre indsigt i sin sag og skabe gennemsigtighed i den offentlige forvaltning.
 11. Mulighed for bindende forhåndsbesked udvides i videst mulige omfang. Det kendes allerede på skatteområdet, hvor det fungerer godt.

Læs debatindlægget på Altinget her.