Din forening har brug for dig

UlykkesPatientForeningen søger frivillige, som vil være med til at præge foreningen.

Kunne du tænke dig at sætte dit præg på UlykkesPatientForeningen? Så er koordinationsudvalget måske noget for dig. Der er i år tre pladser på valg.

UlykkesPatientForeningens koordinationsudvalg er et rådgivende organ for hovedbestyrelsen, og det laver aktiviteter målrettet ulykkespatienter.

Udvalget består af ni medlemmer, som hver sidder to år ad gangen. Udvalget mødes fire gange om året i Rødovre.

Koordinationsudvalget har fire tilhørende arbejdsgrupper, der arbejder med:

  • Kommunikation
  • Arrangementer
  • Projekter
  • Politik- og netværk

Udvalgets arbejde i år

I 2017 har udvalget planlagt at arbejde med:

  • Whiplash konference i 2018
  • Ulykkespatientkonference den 3. oktober 2017
  • International handicapdag den 3. december 2017

Sådan kommer du med

Vil du være med i planlægningen fremover, så vil vi gerne høre fra dig. Send en ansøgning til Michael Bæk på: m.baek@bbsyd.dk

Her skal du kort skrive lidt om dig selv, hvorfor du gerne vil være medlem af koordinationsudvalget, og hvilke interesser og kompetencer du har i forhold til de forskellige arbejdsgrupper.

Ansøgningsfristen er den 3. april 2017

Det er hovedbestyrelsen, der sammensætter koordinationsudvalget på baggrund af de indsendte ansøgninger ved deres første møde efter repræsentantskabsmødet. Koordinationsudvalget konstituerer sig selv efterfølgende til de ledige poster.

Læs mere om koordinationsudvalget (pdf)