Diskrimination af mennesker med handicap forbydes

Efter flere års tilløb vil regeringen endelig gennemføre et forbud mod diskrimination mod mennesker med handicap. UlykkesPatientForeningen er begejstret.

- Endelig kommer der et forbud mod diskrimination. Forbuddet betyder, at vi bliver ligestillede med andre minoritetsgrupper i forhold til at forbyde diskrimination, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

Som reglerne har været indtil nu, har det været lovligt at afvise mennesker med handicap på restauranter, diskoteker og i børnehaver.

Allerede for otte år siden ratificerede Folketinget FN’s Handicapkonvention, mens forbuddet mod diskrimination har ladet vente på sig.

- For otte år siden ratificerede Folketinget FN’s Handicapkonvention, og jeg håber, at det er et enigt Folketing, der vil bakke op om regeringens forslag, siger Janus Tarp.

Husk tilgængelighed

Tilbage mangler, at tilgængelighed også bliver en del af regeringens planer for et ligeværdigt samfund, og her opfordrer Janus Tarp til, at regeringen tænker langsigtet.

- Vi har en forståelse for, at tilgængelighed koster penge, men vi opfordrer regeringen til, at de laver en langsigtet plan, hvor der bliver afsat konkrete midler til at sikre tilgængeligheden, siger Janus Tarp.

Om lovforslaget

Lovforslaget indebærer, at man kan klage til ligebehandlingsnævnet, hvis man oplever diskrimination på grund af handicap. Det bliver så op til nævnet at vurdere, om personen med handicap er blevet diskrimineret.

Læs regeringens forslag på Socialministeriets hjemmeside

Om Handicapkonventionen

I 2006 vedtog FN’s generalforsamling handicapkonventionen. Danmark ratificerede FN’s handicapkonvention i 2009 og den slår fast, at deltagerstaterne ”skal forbyde enhver diskrimination på grund af handicap og skal sikre personer med handicap lige og effektiv retlig beskyttelse imod diskrimination af enhver grund”.

Fra dansk side spillede tidligere formand for PTU (det nuværende PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen), Holger Kallehauge, en aktiv rolle i at få vedtaget konventionen.