Diskriminationsforbud på vej

Regeringens længe ventede forslag om forbud mod diskrimination af mennesker med handicap er endelig på vej.

Socialminister Mai Mercado (K) har nu fremsat et forslag, der skal vedtages inden sommerferien.

I forslaget tages der fortsat forbehold for tilgængeliglighed og rimelig tilpasning. Det fremgår af forslaget, at ”Loven indebærer ikke en pligt til rimelig tilpasning eller tilgængelighed.”

Lovforslaget træder i kraft 1. juli

UlykkesPatientForeningen ser med tilfredshed på, at forslaget nu trods alt endelig er på vej til at blive vedtaget.

Lovforslaget skulle være trådt i kraft sidste år, men gælder nu fra 1. juli i år.

Læs forslaget på Folketingets hjemmeside