Finanslovsaftale kan ramme foreningen hårdt

UlykkesPatientForeningen står til at miste en halv million kroner allerede fra årsskiftet, hvis regeringens finanslovsforslag vedtages.
Billede: Fotograf Henrik Sørensen, Folketinget

Almennyttige organisationer og foreninger som UlykkesPatientForeningen har siden 2007 fået momsrabat på ting og ydelser, der indkøbes. Med finanslovsforslaget lægger regeringen nu op til helt at fjerne momskompensationsordningen allerede fra 2018.

Det kommer til at ramme landets almenvelgørende foreninger hårdt.

- I UlykkesPatientForeningen kommer vi til at mangle en halv million kroner allerede fra årsskiftet. Det er et stort indhug i foreningens økonomi, og det vil betyde en reduktion i vores rådgivning og støtte. Det er klart, at det vil få konsekvenser for mennesker, der kommer ud for en alvorlig ulykke, og det er aldeles bekymrende, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

32-årige Peter Kepp Knudsen har været ude for en alvorlig trafikulykke og er enig i, at realiseringen af forslaget vil være et alvorligt tilbageslag for ulykkespatienter: 

- Det har betydet meget for mig at få den støtte, som UlykkesPatientForeningen har givet mig. Jeg var i en hård situation efter et alvorligt trafikuheld og havde svært ved at gennemskue mine muligheder og rettigheder i forhold til job og støtte fra kommunen. Og jeg havde ikke råd til at betale en privat advokat til at hjælpe mig. Jeg har også fået hjælp til at håndtere svære situationer, hvor jeg enten er blevet meget vred eller ikke har kunnet forstå, hvorfor systemet er bygget op, som det er. Man føler sig meget ramt, når ens liv bliver vendt på hovedet på den her måde.

Danske Patienter bakker op om kritikken
UlykkesPatientForeningen kæmper sammen med Danske Patienter og en række andre patientforeninger imod vedtagelsen af forslaget.

Læs mere på Danske Patienters hjemmeside her.