Folketinget vedtager lov om dødshjælp

Folketinget har vedtaget et lovforslag om, at alvorligt syge i fremtiden kan frasige sig livsforlængende behandling.


Med forslaget bliver det muligt, at fx respiratorpatienter kan bede om at få slukket deres respirator, også selv om døden herefter vil indtræde.

- Jeg frygter, lidt polemisk udtrykt, at Folketinget med denne lov siger: Tilbyd folk en kiste i stedet for en respirator. Politikerne får i hvert fald italesat, at et liv med alvorlige handicap, respirator eller tilsvarende fremstår som dårlige liv. Selv om man lever med en respirator, kan man godt leve et godt liv, siger Janus Tarp og fortsætter:

- Vi skal som samfund ikke sige, at vores tilbud til alvorligt syge er døden, vi skal tilbyde livshjælp. Vi skal være der som samfund for at hjælpe mennesker i livet, vi skal ikke afskaffe livet.

Aktiv dødshjælp i udlandet

I Holland og Belgien har der været tilbud om aktiv dødshjælp i flere år. Oprindelig var tilbuddet rettet mod terminalt syge mennesker, men de senere år har grænserne rykket sig, så nu også alvorligt psykisk syge kan få hjælp til at afslutte livet.

- Mennesker med handicap skal ikke frygte, at de er til besvær. I de situationer, hvor man stadig har livet foran sig, uanset hvor anderledes det må være, må dødshjælp, uanset formen, ikke være en præmis. Her skal samfundet og pårørende have mulighed for at hjælpe den skadede videre i livet med den støtte, hjælpemidler og håndsrækninger, der er nødvendige, vurderer Janus Tarp.

Læs hele loven på Folketingets hjemmeside