Foreningerne skal have nyt formandskab

PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen skal have nyt formandskab ved repræsentantskabsmødet i juni.

Efter 2 år som formand for det daværende PTU - nu UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen - har Niels Balle valgt at stoppe.

Derfor skal foreningerne have ny formand.

Fristen for at anmelde sit kandidatur udløb lørdag, og Janus Tarp, nuværende næstformand, har meddelt, at han stiller op som formand, mens Ghita Tougaard gerne vil fortsætte som næstformand. Herudover har Gurli Nielsen meddelt, at hun stiller op som næstformand sammen med Ghita.

Det nye formandskab skal formelt vælges ved repræsentantskabsmødet den 4. juni. 

Janus Tarp

Janus Tarp har været næstformand siden 2009 og før det medlem af Hovedbestyrelsen i ni år, og han har i det meste af perioden 2002-2015 været næstformand i Vestsjællandskredsen. Derudover har han siden 2010 siddet i forretningsudvalget i Danske Handicaporganisationer (DH).

Janus er 43 år, bor i Sorø sammen med Liz, der er ergoterapeut. Janus blev uddannet som cand.jur. fra Københavns Universitet i 1996. Siden 2008 har han været ansat som juridisk konsulent i Sorø Kommune.

Gurli Nielsen

Gurli Nielsen blev i 1993 blev medlem af det daværende PTU og kort derefter blev hun valgt ind som suppleant i Vendsyssel kredsens bestyrelse. Fra 1995 har hun været kredsformand.

Hun har været medlem af Hovedbestyrelsen i 11 år og har i samme periode været med i PTU’s Ulandsudvalg. Gurli har endvidere siddet som Hovedbestyrelsesrepræsentant i polio-interessegruppen, der nu er blevet til PolioForeningens koordinationsudvalg.

Ghita Tougaard

Sommeren 1995 var Ghita Tougaard involveret i en trafikulykke og pådrog sig piskesmæld, og i 1999 blev hun medlem af det daværende PTU. Ghita startede som aktiv i den lokale kreds, først som suppleant, siden bestyrelsesmedlem og derefter i en lang årrække formand. 

I dag er hun næstformand i kredsen og siden 2009 har hun været næstformand i UlykkesPatientforeningen og PolioForeningen.

Ghita er født i 1962, gift med Bruno og har to voksne børn og to børnebørn.