Forskning i medicinsk cannabis og rygmarvsskader

Sundhedsministeriet har afsat midler til et forskningsprojekt i medicinsk cannabis og rygmarvsskader.

Projektet skal undersøge effekten af medicinsk cannabis ved neuropatiske smerter og spasticitet hos patienter med multiple sclerose og patienter med rygmarvsskade.

Det fremgår af Sundhedsministeriets hjemmeside, at projektet inddrager en bred patientpopulation med deltagelse af samtlige 12 scleroseklinikker i Danmark og begge nationale centre for behandling af rygmarvskadede. 

Hvis du ønsker at deltage i projektet, kan du kontakte Vestdansk Center for Rygmarvsskade eller Klinikken for Rygmarvsskader i Hornbæk. 

Projektet støttes med 3.803.000 kr.

Læs mere på Sundhedsministeriets hjemmeside