Forsøgsordning med medicinsk cannabis på vej

Patienter med rygmarvsskade kan fra 2018 få lægeordineret medicinsk cannabis i ny forsøgsordning.
Rygmarvsskadede med spasticitet og centrale smerter samt smertefulde spasmer er omfattet af ny forsøgsordning med lægeordineret medicinisk cannabis.

Venstre-regeringen har i tilknytning til satspuljeaftalen 2017-2020 indgået en delaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at igangsætte en 4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis til en afgrænset patientgruppe.

Aftalen betyder, at patienter med en række udvalgte sygdomme og symptomer, der tidligere har været i behandling med relevante, godkendte lægemidler, kan få ordineret medicinsk cannabis på den enkelte læges ansvar.

Rygmarvsskadede med spasticitet og centrale smerter samt smertefulde spasmer er omfattet af forsøgsordningen.

- UlykkesPatientForeningen er tilfredse med, at selvmedicinering forsøgsvist bliver lovliggjort, men desværre først om et år. For mange rygmarvsskadede kan den medicinske cannabis være sidste udvej til frihed for et smertehelvede. Det er glædeligt, hvis vi med forsøgsordningen både kan hjælpe rygmarvsskadede og legalisere deres nødvendige brug. Vi ser frem til, at ordningen træder i kraft, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

Træder i kraft den 1. januar 2018

Forsøgsordningen, som træder i kraft 1. januar 2018, skal gøre det muligt for nogle af de patienter, som i dag medicinerer sig selv, at blive behandlet lovligt med medicinsk cannabis i sundhedsvæsnet.

Der afsættes i alt 22 mio. kr. til forsøgsordningen, der skal etableres ved et lovforslag, som forventes at blive fremsat i oktober 2017 og vedtaget inden udgangen af samme år.

Forsøgsordningen vil blive evalueret, så folketingspolitikerne kan beslutte, om den evt. skal gøres permanent.

Læs mere om forsøgsordningen på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside