Gode råd til pårørende

En konstruktiv og god dialog med den ramte er vigtig, når du som pårørende skal acceptere forandringer i hverdagen. Her får du psykolog Mette Nyrups råd til pårørende.

Det kan lyde simpelt, at man skal blive bedre til at kommunikere, men det er ikke altid, at det er så let en øvelse. Herunder kan du læse psykolog Mette Nyrups bedste råd til pårørende.

Accept er ikke et definitivt mål

Vær bevidst om, at accept af den ændrede livssituation ikke er et definitivt mål, men derimod en vedvarende proces. Langt de fleste pårørende finder sig fint tilrette med den nye livssituation, som ulykken har afstedkommet. Dog sker det, at der indtræffer begivenheder, som udfordrer forestillingen om, hvordan livet skulle have været, og som for en stund gør det vanskeligt at acceptere de ændringer, ulykken har forårsaget.

Prioriter dig selv

At finde sig tilrette med den nye hverdag efter ulykken er en krævende proces. Derfor er det vigtigt, at du som pårørende er opmærksom på at prioritere glædesfyldte aktiviteter i hverdagen. Det giver energi og overskud.

Tal sammen

Det er vigtigt, at både den ulykkesramte og dig, der er pårørende, er åbne om jeres behov, og at I kan tale sammen om, hvordan I bedst muligt finder jer til rette med den nye hverdag – både når det gælder de praktiske opgaver og den ændrede relation imellem jer.

Få afklaret din rolle som pårørende

Det kan være befriende at få afklaret i hvilket omfang, det giver mening, at du tager del i kontakten til sundhedsvæsenet og sagsbehandlende instanser.

Tal med andre

Selvom det er vigtigt, at I taler med hinanden, er det også værdifuldt at tale med andre, som kan rumme dine tanker og følelser og er villige til at lytte.

For pårørende er kommunikation nøglen