Gode råd til studiestart med en funktionsnedsættelse

Er du én af de mange, der står overfor at starte på et studie her efter sommerferien? Få socialrådgiverens gode råd i forbindelse med studiestart og at flytte hjemmefra.

Står du overfor at starte på et studie, er der gode råd at hente fra socialrådgiveren.

Handicaptillæg under uddannelsen

Hvis du skal starte på en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse, kan du med fordel undersøge, om du er berettiget til et handicaptillæg. Handicaptillægget er for studerende på videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser, som på grund af deres handicap ikke er i stand til at varetage et studiejob ved siden af uddannelsen.

Det er SU-styrelsen, der vejleder om, hvordan man kan søge om handicaptillæg. Læs mere på deres hjemmeside

Støtte på uddannelsesstedet

Hvis du har behov for praktisk støtte i forbindelse med din uddannelse, kan du henvende dig til studievejlederen på din uddannelsesinstitution. Det kan fx dreje sig om praktisk hjælp, hjælpemidler eller socialpædagogisk støtte. Studievejlederen kan hjælpe dig med at søge om støtten.

Skal du flytte hjemmefra?

Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter?

Bolig

Ligesom alle andre skal du som udgangspunkt selv skaffe en dig en bolig. Hvis du har et handicap, der stiller særlige krav til boligen, kan du dog i visse tilfælde få hjælp til at få en lejebolig, ligesom du kan få støtte fra kommunen til at foretage nødvendige ændringer i boligen. 

Det er dog vigtigt, at du kontakter kommunen for råd og vejledning, før du skriver under på en lejekontrakt. 

Hjælpemidler og særlige bevillinger

Som udgangspunkt må du tage dine hjælpemidler eller andre bevillinger (fx handicapbil) med dig, når du flytter. Før du flytter, anbefaler vi dog, at du kontakter den kommune, du fraflytter. Kommunen skal nemlig tage stilling til, hvilke bevillinger, der skal overgå til din nye kommune og hvordan. 

Du kan få yderligere information om flytning fra én kommune til en anden, når du har et handicap på Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdets hjemmeside www.dukh.dk.

Har du brug for yderligere vejledning, så sidder dygtige socialrådgivere klar på UlykkesLinjen alle hverdage kl. 9-15. Ring på telefon 36 73 20 00 eller send os en mail på info@ulykkeslinjen.dk

Læs mere om UlykkesLinjen