Gode råd ved cykelulykker

Få gode råd til hvad du huske, hvis du kommer ud for en ulykke på cykel.

Mange cyklister undlader at dokumentere sin skade og søge behandling, når de har været ude for en ulykke på cykel. Men det kan give store og unødige problemer efterfølgende.

Her er 9 gode råd til, hvad du skal huske, hvis du kommer ud for en cykelulykke.

På ulykkesstedet

  • Fotografer ulykkesstedet og dine skader, hvis muligt
  • Dokumenter eventuelle fejl eller mangler på vejen, der har forårsaget uheldet
  • Tag eventuelt kontakt til politiet
  • Få oplysning om de involveredes navne, adresser og fx bilernes registreringsnumre
  • Få oplysning om navne og adresser på personer, der har været vidner til uheldet

Efter ulykken

  • Husk at melde dig syg til fx arbejdsgiver eller på Jobnet
  • Du har ret til at blive udredt inden for en måned. Overstiger ventetiden på en behandling 2 mdr., har du frit sygehusvalg og ret til at behandling på et privat hospital
  • Undersøg om du har en sundhedsforsikring, som muligvis dækker behandlinger hos fysioterapeut, psykologhjælp samt transport til og fra behandling
  • Få professionel og uvildig hjælp, ring til UlykkesLinjen på 3673 2000

Læs også: Cyklister glemmer behandling og forsikring