Har du brug for hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet?

UlykkesPatientForeningen søger ulykkesramte til at deltage i et beskæftigelsesprojekt, hvor du vil blive hjulpet af socialrådgivere og en erfaren virksomhedskonsulent med at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Mennesker med handicap står oftere uden for arbejdsmarkedet end resten af befolkningen. Det finder UlykkesPatientForeningen problematisk, og vi ønsker at gøre en aktiv indsats for at ændre på dette. Derfor har vi iværksat et pilotprojekt, der har fokus på at hjælpe ulykkesramte med at genvinde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Vil du deltage i projektet?

For at kunne deltage i projektet skal du:

  • Have været ude for en ulykke eller alvorlig invaliderende sygdom
  • Være mellem 30 – 50 år
  • Være indstillet på at deltage i møder i Rødovre
  • Være helbreds- og forsørgelsesmæssigt afklaret i forhold til arbejdsmarkedet
  • Have haft en tilknytning til arbejdsmarkedet og/ eller have taget en uddannelse inden ulykken

I løbet af projektet vil du få relevant rådgivning, få udarbejdet eller opdateret dit CV og ansøgning samt modtage målrettet hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Send os en ansøgning

Vil du deltage i projektet, så send en ansøgning senest den 15. oktober 2017 til pilotprojekt@ulykkespatient.dk

Ansøgningen skal indeholde:

  • Forklaring på hvorfor du ønsker at indgå i projektet
  • Beskrivelse af dine tidligere erfaringer ift. uddannelse og arbejdsmarkedet og ønsker til din fremtidige arbejdsmarkedstilknytning, gerne også et CV
  • Beskrivelse af din aktuelle forsørgelses- og helbredsmæssige situation

Du vil efter ansøgningsfristens udløb blive kontaktet af en af projektets socialrådgivere med svar på, om du er blevet udvalgt til at deltage i projektet.

Opstartssamtalen og selve indsatsen kan forventes fra ca. primo november og vil vare i max. seks måneder. Målgruppen er snæver i første omgang, idet det er et pilotprojekt, og vi kan derfor ikke garantere at hjælpe alle, der ønsker at deltage i projektet.

Kontakt os for mere information

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte socialrådgiverne Bente Elton Rasmussen og Susanne Both på pilotprojekt@ulykkespatient.dk eller ring til Bente Elton Rasmussen tlf.: 87 41 55 82 eller Susanne Both tlf.: 36 73 20 02.

Såfremt du ønsker at deltage i projektet, men ikke er medlem, kan du henvende dig til socialrådgiverne.