Hotline viser vej ud af kaos

Ulykkesramte danskere har i det seneste år haft mulighed for at få gratis og uvildig hjælp hos UlykkesLinjen. Efter det første år med åbne telefoner er konklusionen klar: livet efter ulykken er fyldt med uvished og er ofte et uoverskueligt kaos af smerter, behandling, forsikrings- og erstatningssager, hjælpemidler, arbejdsprøvning og sygedagpenge. Råd og vejledning er afgørende for, at de ulykkesramte og deres pårørende bliver hjulpet ud af kaos og videre i livet efter ulykken.

For et år siden åbnede UlykkesLinjen telefonerne, og siden har telefonvejlederne hjulpet hundreder af danskere, som har været ude for en ulykke. De ulykkesramte og deres pårørende ringer til UlykkesLinjen både lige efter en ulykke er sket, mens de er indlagt på hospitalet, når de udskrives fra behandling samt op til 20 år efter ulykken.

Stadig hårdt mærket af en ulykke på krop og sjæl har både patienter og pårørende brug for hjælp – typisk er de forvirrede, når de er udskrevet fra hospitalet. Spørgsmål om fx behandlingstilbud, ventetid, erstatning og sygedagpenge er uoverskuelige, når chokket og smerterne fra ulykken dominerer.

Lige dér, midt i kaos, er vi eksperter i at vejlede

”Lige dér, midt i kaos, er vi eksperter i at vejlede omkring mulighederne for den bedst mulige og hurtigste behandling. Samtidig har vi overblik over, hvad ulykkespatienterne og deres pårørende SKAL gøre trods smerter og chok sådan, at de sikrer sig selv bedst muligt i forhold til fx erstatning eller sygedagpenge”, fortæller Susanne Both, der er vejleder hos UlykkesLinjen.

Susanne og de øvrige vejledere ved telefonerne, er uddannede socialrådgivere, og de kan trække på et bagland af eksperter hos UlykkesPatientForeningen, der står for den daglige drift af UlykkesLinjen.

”En central del af vores hjælp og vejledning er at pointere vigtigheden af, at ulykkespatienterne hjælper sig selv til at komme videre i livet efter ulykken ved at tage kontakt til sundhedsvæsenet, arbejdsgiver, fagforening og forsikringsselskabet. Samtidig giver vi adgang til et bagland af eksperter, som kan give værdifuld vejledning om fagspecifikke og komplicerede problemstillinger”, fortæller Susanne Both.

Efter ulykke på glatførekursus følte jeg mig umyndiggjort

Den 3. maj 2016 var 35-årige Helle Rønne ude for en ulykke under deltagelse i et glatførekursus. Hun bliver påkørt bagfra med en sådan kraft, at bilen bliver totalskadet, og hun bliver kørt på hospitalet.

Ulykken har givet Helle piskesmæld, og hun har stærke smerter i blandt andet hoved og nakke. Efter nogle timer på hospitalet, bliver hun udskrevet af en lægestuderende uden at blive orienteret om tiden efter ulykken og det store kaos af bekymringer, spørgsmål og gøremål, der typisk følger, når hun kommer hjem.

”Da jeg kom hjem fra sygehuset følte jeg mig helt umyndiggjort. Jeg var stadig chokeret og i smerter. Jeg havde helt klart brug for hjælp til at skabe overblik over, hvem jeg skulle ringe til, og hvad jeg skulle gøre. Det var rent held, at jeg blev opmærksom på UlykkesLinjen via Facebook”, fortæller Helle Rønne.

”Da jeg første gang talte med UlykkesLinjen, følte jeg en form for lettelse. Telefonvejlederen var hurtig til at indkredse de spørgsmål og problemer, som jeg havde akut behov for at finde svar og løsninger på. Det gav et overblik. Senere fik jeg gode råd og vejledning af både læge, advokat og fysioterapeut hos UlykkesLinjen. Det var afgørende for, at jeg kom hurtigt videre i min behandling, da jeg fulgte en anbefaling om at købe en MR-scanning på et privathospital for at undgå en lang og smertefuld tid på venteliste. Så snart jeg havde resultaterne af scanningen, kunne jeg komme videre med min behandling hos en fysioterapeut”, fortæller Helle Rønne.

Helle Rønne lider stadig af smerter efter ulykken og modtager behandling.

UlykkesLinjen fortsætter med økonomisk støtte fra Offerfonden

Initiativet til UlykkesLinjen er skabt i samarbejde mellem Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Forsikring & Pension og UlykkesPatientForeningen.

UlykkesLinjen modtager økonomisk støtte fra Offerfonden, og med den seneste bevilling fra Offerfonden er den gratis og uvildige hjælp til ulykkesramte og deres pårørende foreløbig finansieret frem til udgangen af 2017.

”Midlerne fra Offerfonden har en uvurderlig værdi for de mennesker, som vi får mulighed for at hjælpe. Vi kan hjælpe dem med svar på spørgsmål og løsninger på problemer, der rejser sig, mens de stadig ligger ned. Hjælpen fra UlykkesLinjen er først og fremmest hjælp til de ulykkesramte, og hver gang er det også en gevinst for samfundet, fordi vi hjælper ulykkespatienterne til en bedre eller hurtigere løsning”, fortæller Mette Lundstrøm Jørgensen, der er projektchef for UlykkesLinjen.

Initiativet til UlykkesLinjen tager udgangspunkt i en række undersøgelser, der dokumenterer et behov for hjælp i tiden efter ulykker, og at følgevirkningerne efter et trafikuheld har langvarige konsekvenser for de ulykkesramte og deres familier.