Hvorfor er virksomheder usikre på at ansætte mennesker med handicap?

Virksomheder vil gerne ansætte mennesker med handicap, hvis de har de rette kvalifikationer. Men til trods for de gode intentioner, sker det ikke i særlig stort omfang. En undersøgelse sætter tal på virksomhedernes bekymring.

En undersøgelse, som UlykkesPatientForeningen for nylig fik lavet af analyseinstituttet YouGov viser, at over halvdelen (56 %) af de virksomheder, der blev spurgt, faktisk aldrig havde haft ansat nogen med et fysisk handicap.

Alligevel sagde endnu flere nemlig 67 % af virksomhederne, at en ansøger med de rigtige faglige og personlige kvalifikationer ville være akkurat lige så attraktiv, selv om han/hun havde et fysisk handicap. Så intentionerne fejler ikke noget – rigtig mange af de her virksomheder ser det ikke som en forhindring, at man har et handicap, eller sådan vil de i hvert fald gerne se sig selv, og det er jo en god start.

Hvad handler det så om?

Men når virkeligheden og statistikkerne nu viser, at arbejdsløsheden er langt større for mennesker med et handicap end for dem uden, så kunne det være interessant at finde ud af mere præcist, hvad det er, der spænder ben – og ikke mindst, hvad vi kan gøre for at ændre på tingenes tilstand.

Derfor har man i undersøgelsen også spurgt, hvad det er, der alligevel gør, at chancerne for at komme til samtale er noget dårligere, hvis man har et handicap.

Usikkerhed ved det anderledes

På førstepladsen over forklaringer kommer: Manglende handicapvenlige fysiske omgivelser (altså ramper, handicaptoilet, elevator med mere) 44 %

På andenpladsen: Vi frygter, at han/hun vil have svært ved at følge med i tempoet. Det svarer til 33 %.

Derefter handler det om, at der måske skal tages for mange særhensyn og nervøsitet for, om ansøgeren vil fungere på stedet.

Og så femtepladsen måske lidt overraskende, om ansøgeren med et handicap vil passe ind i medarbejdergruppen.

Fælles for alle de begrundelser, der får flest stemmer, er, at det skaber en vis form for usikkerhed hos arbejdsgiveren, at man er en smule anderledes end de fleste af de øvrige medarbejdere.

UlykkesPatientForeningen arbejder for plads til alle

- Det er en af UlykkesPatientForeningens allerfornemste opgaver netop at give plads til alle, at vise arbejdsgiverne og vores medlemmer mulighederne og være med til at skabe et samfund med lidt højere til loftet. Det arbejder vi på hver dag. Vi er på rette vej, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

Hans melding bakkes op af en SFI-undersøgelse, som faktisk viser, at kollegerne ude på arbejdspladserne de seneste år er blevet mere positive over for at arbejde sammen med mennesker med handicap.

Få gratis prøve på magasin for ulykkesramte

Artiklen har været bragt i magasinet Livtag. Er du ikke medlem og modtager magasinet, men har lyst til at se, om bladet er noget for dig, kan du bestille et gratis prøveeksemplar.

Bestil gratis prøve på magasin